تولیدی نایلون کشاورزی

شرکت تولیدی بازرگانی نایلون کشاورزی در دزفول

شرکت تولیدی نایلون کشاورزی در  دزفول سال ۱۳۷۲ تاسیس شد، تولید این شرکت ابتدا از عرض ۱۰سانتی متر تا ۴متر آغاز و سپس بر اساس نیاز منطقه خوزستان و زمین های مس

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید